Genealogia z [agnieszka]

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ¯ | ? | £ | Œ

SurnameIndividuals
W¹siak
1
W¹sik
1
W³odarczyk
12
Walter
3
Wanda
1
Wengierek
1
Wiêckowska
1
Wiêckowski
3
Wielec
1
Wielewicka
1
Wierzbicka
1
Wierzbicki
3
Wilhelmina
1
Wiœniewski
4
Witt
5
Wo³odkiewicz
3
Wodnicka
1
Wodzinska
3
Wodzinski
2
Wójcik
4
Wojciszewna
1
Wolf
1
Wolska
1
Wolski
1
Wowra
1
Wróbel
1
Wroñska
4
Wroñski
5
Wyle¿a³ek
2