Genealogia z [agnieszka]

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ¯ | ? | £ | Œ

SurnameIndividuals
¯urek
4
?
1
£ukaszczyk
1
Adam
2
Adamiec
7
Agnieszka
1
Aleksandra
1
Alicja
2
Aniela
1
Anna
2
Anni
1
Antonina
1
Apostel
1
Arendt
1
B³ociñska
1
Bajkowska
1
Barbara
4
Barczyk
11
Bartnik
5
Bartosiewicz
1
Bazan
1
Beata
2
Bender
4
Bendyk
1
Betka
3
Bia³ecki
1
Bia³ow¹s
16
Biderman
5
Bloch
1
Bochenek
1
Bogucka
1
Bogucki
3
Boguszewska
2
Boguszewski
3
Bojke
2
Boryczko
6
Bredlak
3
Broncel
4
Bu³czonka
1
Bu³ka
3
Bühm
15
Bukowna
1
Bzik
1
Cebula
1
Cebulka
3
Cecylia
1
Ch³odowska
1
Ch³odowski
1
Chat³as
1
Chauszcz
1
Chêæ
1
Chertier
2
Chmura
1
Cichoñ
1
Cichowska
3
Cichowski
8
Cichy
3
Cielachowski
1
Cieœlik
1
Cogiel
14
Cyl
8
Czapla
1
Czarnecka
4
Czarnecki
6
D¹browski
2
D³ugaj
2
Dariusz
1
Darmach
1
Dembecki
1
Dembinska
1
Detlaf
2
Dettlaff
10
Dobrzelak
1
Dondalski
1
Dr¹¿ela
2
Drozdowski
1
Duda
1
Dudczak
1
Dyba³a
6
Dyczkowski
1
Dyrdzik
1
Dytko
1
Dziadek
1
Dziedzic
1
El¿bieta
1
Ewa
2
F¹ka
4
Fabisiak
1
Ferdyn
2
Fia³kowska
1
Fidelak
1
Fiszer
1
Flakus
3
Flisikowska
1
Formella
22
Forytarczyk
1
FranciszekNiebrzydowski
1
Frydryk
2
Frysz
4
Fulczyk
7
Gabryelczyk
11
Gawenda
2
Genowefa
1
Gluskin
1
Goik
2
Gor¹cy
8
Górecka
1
Górecki
2
Górski
1
Gottfried
2
Greiser
3
Grobelna
1
Grunwald
5
Gruszczyk
7
Gruszecka
1
Grutter
1
Grzesiak
5
Grzesik
15
Grzywa
1
Hadaœ
2
Han
1
Heike
1
Huñka
1
Ilona
2
Irena
3
Iwona
1
Jadwiga
1
Jagielska
1
Jagielski
2
Jaksik
31
Janina
1
Janowski
1
Janus
1
Jarzombek
10
Jasiñska
1
Jaskiewicz
1
Jaszulek
1
Jawura
3
Jêdrysik
1
Jerczynska
1
Joanna
1
Jurczynski
1
Kabanska
2
Kabanski
2
Kaczmarek
1
Kad³ubek
1
Kaminska
1
Kapuœciñska
1
Kapuœciñski
1
Karmañski
1
Kaszubowska
1
Katarzyna
1
Kawalec
72
Kazimiera
1
Kazimierczyk
1
Kijo
18
Klepczarek
3
Kloc
1
Klokosz
1
KluŸniak
2
Kmicik
1
Ko³odziejczyk
3
Koæmirski
1
Kokot
1
Koñczak
1
Kosecka
1
Kowalska
3
Kowol
1
Krawczyk
4
Król
2
Krystyna
2
Kryszewska
2
Kryszewski
4
Krzycz
1
Krzysztof
1
Krzywanska
3
Kucharska
2
Kucharski
4
Kuciñska
1
Kukie³a
4
Kuliñska
3
Kuliñski
Kulinski
14
2
16
Kuœ
10
Kurasz
1
Kurek
1
Labisz
3
Labuhn
1
Landus
1
Lang
8
Lapok
1
Lasonczyk
2
Lendzioszek
2
Leœ
1
Leokadia
1
Lepiorz
2
Lesiak
1
Libera
6
Lis
1
Lisik
1
Littwin
1
Loncierz
10
Losa
3
Lubañska
2
Lubañski
4
Lubner
25
Lucyna
1
Lukaszczyk
1
Luker
1
Machoñ
1
Magner
1
Magrian
2
Maksyœ
3
Malinowska
1
Mañska
1
Mañski
1
Maranda
3
Marcianna
1
Marczak
3
Maria
4
Marianna
1
Mariola
1
Markowska
1
Maroszka
1
Maruszczyk
3
Mas³owska
1
Mas³owski
3
Matusiak
1
Matyjasik
8
Maus
3
Mazur
1
Melisa
1
Miara
3
Micek
4
Michalik
1
Michalska
1
Michalski
3
Michlik
2
Michniewska
1
Mierzwa
4
Mika
2
Mikulska
3
Mikulski
3
Miler
4
Miotk
3
Moj¿esz
3
Mosler
1
Mosses
1
Muranowska
3
Muranowski
5
Musik
4
Naczynska
1
Nawrotek
1
Neuman
2
Niebrzydowska
4
Niebrzydowski
9
Niemiec
8
Niezgoda
1
Nimptsch
2
Nowakowska
1
Nowakowski
4
Ociepka
1
Œcierski
1
Œciga³a
24
Œlimok
1
Osadnik
6
Paluszkiewicz
3
Pardyñ
1
PaŸdzierniok
1
PaŸdziorek
2
Pega
18
Pelagia
1
Pensek
1
Peszel
2
Peta
1
Pi¹tek
9
Pichen
1
Piêkosz
3
Pietras
20
Pietrasik
3
Pietraszek
2
Piórecka
6
Piórecki
4
Pipka
1
Piwka
3
Plewa
6
Podczaszkiewicz
12
Podyma
6
Polek
6
Polka
2
Poloczek
1
Poœpiech
1
Porêba
1
Potempa
2
Powoga
1
Przyby³ek
1
Przybylska
1
Przybylski
4
Pschuk
2
Ptasiñski
5
Ptaszyn
1
Puzdrowska
3
Puzdrowski
8
Pyka
1
Pyrek
1
Pytlik
1
Rajchel
1
Rataj
3
Regina
1
Reszka
7
Ruciñska
1
Ruszkowski
7
Rutkowska
10
Rutkowski
10
Ryband
1
Rzepka
12
S³aby
2
S³awik
1
S³oñska
2
S³oñski
2
S³ota
1
Sabalska
1
Sabalski
2
Sata³a
1
Sawicki
2
Sawko
1
Schwichtenberg
1
Serkowski
2
Sieciñska
1
Sieciñski
2
Sier¿êga
3
Sikora
75
Siwy
4
Skocka
3
Skocki
9
Skowron
18
Skrzypinka
1
Skurka
1
Smolarczyk
2
Smolla
1
Smykla
1
So³tykiewicz
1
Sommer
1
Stanis³awa
1
Staœ
1
starsza
1
Stawska
2
Stawski
4
Stefania
1
Struszewska
1
Strzy¿ewski
3
Sychta
4
Sylwia
1
Szajka
13
Szatkowska
1
Szatkowski
2
Szczerbiak
7
Szczêsna
1
Szczyrba
2
Szewczyk
19
Szola
2
Szoska
1
Szpakowna
2
Szreter
1
Sztok
1
Szultz
1
Szuszkiewicz
4
Szwarc
7
Szymczak
1
Szymichowska
1
Teresa
1
Teska
1
Tobolczyk
5
Tokarska
1
Tokarski
2
Tomanek
1
Tomasik
1
Tomaszewska
1
Treder
3
Trzebin
1
Turzyñska
6
Turzyñski
16
Urbaniak
1
Urbañska
1
Urszula
1
Uzbiak
4
W¹siak
1
W¹sik
1
W³odarczyk
12
Walter
3
Wanda
1
Wengierek
1
Wiêckowska
1
Wiêckowski
3
Wielec
1
Wielewicka
1
Wierzbicka
1
Wierzbicki
3
Wilhelmina
1
Wiœniewski
4
Witt
5
Wo³odkiewicz
3
Wodnicka
1
Wodzinska
3
Wodzinski
2
Wójcik
4
Wojciszewna
1
Wolf
1
Wolska
1
Wolski
1
Wowra
1
Wróbel
1
Wroñska
4
Wroñski
5
Wyle¿a³ek
2
Zalewska
7
Zalewski
5
Zdebik
1
Zgarda
1
Ziêba
3
Zofia
4