Genealogia z [agnieszka]

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ¯ | ? | £ | Œ

SurnameIndividuals
Kabanska
2
Kabanski
2
Kaczmarek
1
Kad³ubek
1
Kaminska
1
Kapuœciñska
1
Kapuœciñski
1
Karmañski
1
Kaszubowska
1
Katarzyna
1
Kawalec
72
Kazimiera
1
Kazimierczyk
1
Kijo
18
Klepczarek
3
Kloc
1
Klokosz
1
KluŸniak
2
Kmicik
1
Ko³odziejczyk
3
Koæmirski
1
Kokot
1
Koñczak
1
Kosecka
1
Kowalska
3
Kowol
1
Krawczyk
4
Król
2
Krystyna
2
Kryszewska
2
Kryszewski
4
Krzycz
1
Krzysztof
1
Krzywanska
3
Kucharska
2
Kucharski
4
Kuciñska
1
Kukie³a
4
Kuliñska
3
Kuliñski
Kulinski
14
2
16
Kuœ
10
Kurasz
1
Kurek
1